Zrealizowane projekty

Zobacz dobre praktyki zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat w województwie śląskim.

Muzeum Śląskie

 Muzeum Śląskie

Beneficjent/podmiot realizujący: Muzeum Śląskie w Katowicach
Wartość projektu: 261 315 832,92 PLN
Źródło finansowania: RPO WSL 2007-2013