Zdjęcie przedstawiające Marszałka Województwa Ślaskiego Jakuba Chełstowskiego

"Transformacja regionu będzie sprawiedliwa, jeśli w jej planowaniu wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Tylko w procesie dialogu możemy wypracować spójną wizję na przyszłość."

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Wiadomości

Wicemarszałek Wojciech Kałuża podczas warsztatu 2021-04-13 15:00

Warsztat dla członków Komitetu Monitorującego

13 kwietnia 2021 r.  miał miejsce warsztat dla członków Komitetu Monitorującego RPO WSL poświęcony Funduszom Europejskim dla Śląskiego 2021-2027 oraz Regionalnemu Planowi Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.


Marszałek Jakub Chełstowski podczas warsztatów 2021-04-12 17:00

Warsztat dla przedstawicieli mediów

12 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.


Wicemarszałek Wojciech Kałuża podczas warsztatów 2021-04-08 15:30

Warsztat dla Zespołu ds. wdrażania i monitoringu SRW SL

8 kwietnia odbył się pierwszy z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.