Zdjęcie przedstawiające Marszałka Województwa Ślaskiego Jakuba Chełstowskiego

"Transformacja regionu będzie sprawiedliwa, jeśli w jej planowaniu wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Tylko w procesie dialogu możemy wypracować spójną wizję na przyszłość."

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Wiadomości

Kartka z życzeniami wielkanocnymi 2024-03-29

Zielonych Świąt!

Życzymy Słonecznych i Pełnych Energii Świąt Wielkiej Nocy!


Pierwsza strona podręcznika przedstawiająca tytuł i zdjęcie Muzeum Śląskiego 2024-03-22

Podręcznik komunikacji w zakresie transformacji

Zapraszamy do zapoznania się z „Podręcznikiem komunikacji w zakresie transformacji”, który powstał w wyniku współpracy Województwa Śląskiego z Komisją Europejską w ramach inicjatywy START.


Logotyp inicjatywy TARGET 2024-03-08

TARGET i ELENA – instrumenty Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego wspierające zieloną energię

Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny oferują pomoc techniczną regionom w procesie transformacji za pomocą dwóch instrumentów pn.: TARGET i ELENA.