Zdjęcie przedstawiające Marszałka Województwa Ślaskiego Jakuba Chełstowskiego

"Transformacja regionu będzie sprawiedliwa, jeśli w jej planowaniu wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Tylko w procesie dialogu możemy wypracować spójną wizję na przyszłość."

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Wiadomości

zaproszenie na seminarium w Rybniku 2023-01-30

ROPT Seminarium nt. działań i narzędzi transformacyjnych dla podregionu rybnickiego

W związku z realizacją projektu pn:„Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, Województwo Śląskie – Departament Rozwoju i Transformacji Regionu zaprasza do udziału w seminarium nt. działań i narzędzi transformacyjnych dla podregionu rybnickiego.


zaproszenie na semianrium w Tychach 2023-01-30

ROPT Semianrium nt. działań i narzędzi transformacyjnych dla podregionu tyskiego

W związku z realizacją projektu pn:„Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, Województwo Śląskie – Departament Rozwoju i Transformacji Regionu zaprasza do udziału w seminarium nt. działań i narzędzi transformacyjnych dla podregionu tyskiego


Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego 2023-01-13 14:30

Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim i subregionie północnym

Styczniowa edycja warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim i częstochowskim zakończyła  zaplanowany w projekcie ROPT na osiem sesji cykl spotkań z przedstawicielami administracji samorządowej, związków regionalnych (RIT), liderów lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.