Zdjęcie przedstawiające Marszałka Województwa Ślaskiego Jakuba Chełstowskiego

"Transformacja regionu będzie sprawiedliwa, jeśli w jej planowaniu wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Tylko w procesie dialogu możemy wypracować spójną wizję na przyszłość."

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Wiadomości

Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Ślaskiego 2020-10-16 08:00

Zaproszenie do dyskusji nad kształtem dokumentów programujących w ramach Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w seminariach, których celem jest włączenie środowisk lokalnych w proces transformacji społeczno-gospodarczej regionu.


Wicemarszałek Wojciech Kałuża i deputowany Zdenek Karasek podczas konferencji "W kierunku zielonej gospodarki" 2020-09-25 11:15

Prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji

Rozpoczęliśmy etap społecznej dyskusji nad kształtem i kierunkami Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST). Dokument ten jest konieczny dla zaplanowania w naszym regionie wsparcia finansowego ze środków europejskich w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund).


Międzynarodowe Centrum Kongresowe 2020-08-10 10:05

Polska największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Według ustaleń ze szczytu Rady Europejskiej, który odbył się 21 lipca br., Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.