Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

Ważnym czynnikiem sukcesu sprawiedliwej transformacji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między regionami, gminami i partnerami społeczno-gospodarczymi. Pozwala to inspirować się nawzajem i często prowadzi do powstania nowych, ciekawych projektów regionalnych i lokalnych, które przynoszą realne zmiany.

Naszą rolą jako samorządu województwa jest budowanie wiedzy i kompetencji wśród naszych partnerów w regionie. Dzięki temu powstają innowacyjne i pilotażowe projekty oraz tworzone są narzędzia ich wspierania, zarówno merytorycznego, jak i finansowego.