Źródła wiedzy o dobrych praktykach

Poznaj jeszcze więcej dobrych praktyk.

Serwis internetowy projektu Tracer Transition in Coal Intensive Regions (Smart Strategies for the Transition in Coal Intensive Regions)

– strona projektu dotyczącego zagadnienia transformacji energetycznej europejskich regionów węglowych m.in. województwa śląskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Wśród zadań w projekcie znajdują się m.in.: identyfikacja i analiza przykładów najlepszych praktyk udanych procesów transformacji w regionach intensywnie eksploatujących węgiel oraz opracowanie wytycznych dotyczących transformacji.

Serwis internetowy Komisji Europejskiej dot. inicjatywy Transformacji Regionów Górniczych (jęz. angielski)

– podstrona internetowa zawierająca ogólne informacje o inicjatywie i jej realizacji, jak również informacje o działalności Platformy Regionów Górniczych, stanowiącej forum wymiany informacji między regionami i innymi interesariuszami, prezentacje ze spotkań Grup Roboczych działających w ramach Platformy (dobre praktyki, doświadczenia regionów UE), studia przypadków oraz przewodniki i wskazówki w prowadzeniu procesu sprawiedliwej transformacji.

Przewodniki tematyczne (w języku angielskim) opracowane przez Sekretariat Platformy Regionów Górniczych:

Serwis internetowy WWF Polska dot. sprawiedliwej transformacji

– podstrona inicjatywy ,,Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” utworzonej w ramach projektu realizowanego w Polsce, Niemczech, Bułgarii i Grecji ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI), agendy Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Projekt dotyczy m.in. zasad i warunków przeprowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.

Załączniki
Just Transition Fund – technical seminar (prezentacja w języku angielskim) [PDF 2,0MB]