Warsztaty dla studentów metodą design thinking

Obraz Ulrich Wechselberger z Pixabay Warsztaty design thinking dla studentów
Zapraszamy studentki i studentów z województwa śląskiego do udziału w warsztatach z zakresu sprawiedliwej transformacji regionu.
Logo - Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego Polacy coraz lepiej rozumieją, jak poważny jest kryzys klimatyczny, ale wciąż nie umieją przełożyć tej wiedzy na konkretne działanie – wynika z przygotowanego przez Kantar raportu „Ziemianie atakują”. Prawie trzy czwarte z ponad 4000 przebadanych Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się Ziemia jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Tylko 8% badanych nie widzi problemu. Odejście od spalania węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii i energii atomowej akceptuje obecnie 59% Polaków.

Śląskie w transformacji

Polska oraz województwo śląskie znajdą się niebawem w centrum zainteresowania aktualnej polityki Unii Europejskiej w związku z aktualizowaną polityką klimatyczną. Nasz region musi przejść gwałtowną transformację, aby mógł sprostać nowym wyzwaniom.

W tym celu powstał unijny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund), który ma współfinansować odejście od węgla w regionach gospodarczo uzależnionych od tego surowca, takich jak: Śląsk, Bełchatów, Konin, niemieckie Łużyce czy grecka Macedonia. Polska jest jednym z głównych beneficjentów tego funduszu. Aby zrealizować jego cele, należy stworzyć akceptowalny społecznie i ekonomicznie program odejścia od węgla.

Plan transformacji

Dzisiaj jesteśmy na etapie tworzenia tego planu. Dlatego tak ważne są rozmowy ze wszystkimi grupami społecznymi, aby można było odpowiedzieć na pytanie: jak w pełni wykorzystać potencjalne wsparcie z UE na alternatywne warianty rozwoju społeczno-gospodarczego regionu?

W tym celu przygotowaliśmy serię warsztatów skierowanych do studentek i studentów śląskich uczelni wyższych.

Szkolenia będą się odbywały w formule on-line.

Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.


Podczas warsztatów powstanie mapa rekomendacji w ramach wskazanych zagadnień.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Obraz Ulrich Wechselberger z Pixabay  Plakat design thinking