Wiadomości

Podsumowanie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

Warsztaty innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

28 lutego br. w Katowicach odbyła się pierwsza edycja warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii. Jest to kolejna, po warsztatach lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, inicjatywa realizowana w ramach projektu „Regionalnego obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.








Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim i subregionie północnym

Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego
Styczniowa edycja warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim i częstochowskim zakończyła  zaplanowany w projekcie ROPT na osiem sesji cykl spotkań z przedstawicielami administracji samorządowej, związków regionalnych (RIT), liderów lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.