Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego - podregion bielski

od 2022-09-09 09:30 (Piątek) do 2022-09-09 15:00 (Piątek)
„U Klimosza”, ul. Katowicka 9; 43-418 Pogwizdów (k.Cieszyna)
Zapraszamy na warsztat 9 września do Pogwizdowa.

Organizator

Warsztaty są częścią projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, realizowanego w partnerstwie Województwa Śląskiego (Lider) oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Głównego Instytutu Górnictwa i Związku Zawodowego Górników w Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Termin i miejsce szkolenia

Kiedy: 9 września 2022 r. (piątek)
O której: 9:30-15:00
Gdzie: „U Klimosza”, ul. Katowicka 9; 43-418 Pogwizdów (k.Cieszyna)
Jak: szkolenie stacjonarne, Wodzisław Śląski

Dla kogo

Wszyscy chętni z podregionu rybnickiego

Tematyka szkolenia

Celem warsztatów jest prezentacja wszystkich kontekstów sprawiedliwej transformacji w odniesieniu do województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podregionu bielskiego oraz promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o procesach zachodzących w podregionie rybnickim, modelach transformacyjnych, dobrych praktykach i innowacyjnych technologiach.

Zwrócimy uwagę na korzyści płynące ze współpracy partnerów lokalnych, jednostek badawczo-rozwojowych i podmiotów gospodarczych.

Omówimy i dopracujemy projekty rekomendowane do wsparcia w podregionie.

Prowadzący

Warsztaty poprowadzi prof. UE dr hab. Adam Drobniak, Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, współautor oraz koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

Zasady rekrutacji

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o jego wypełnienie i odesłanie na adres: warsztaty@giph.com.pl

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 września br. włącznie. 

Kontakt

Agata Zielińska, Dyrektor
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice,
e-mail: warsztaty@giph.com.pl
Załączniki
Karta zgłoszenia na warsztat z podregionu bielskiego [DOCX 67,7kB]
Agenda [DOCX 67,1kB]