Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionach rybnickim i bielskim

Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego - plakat Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Mamy za sobą kolejną edycję warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT)”.

Warsztaty w podregionach

8 września w Wodzisławiu Śląskim spotkali się przedstawiciele podregionu rybnickiego, a dzień później, 9 września w Pogwizdowie dyskutowali przedstawiciele podregionu bielskiego.
W warsztatach obok przedstawicieli administracji samorządowej i związków regionalnych (RIT) uczestniczyli liderzy lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorcy i reprezentanci instytucji otoczenia biznesu.

Zespół Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu – jednostki wdrażającej projekt ROPT – oraz zaproszeni goście z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawili planowany zakres wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz, w toku dyskusji, odpowiadali na pytania uczestników.

W części praktycznej, prowadzonej przez prof. UE dr hab. Adama Drobniaka, zostały omówione propozycje projektowe, wypracowane dotychczas w podregionach.
Na zakończenie warsztatów profesor Drobniak zaprezentował przykłady dobrych praktyk z innych krajów europejskich.

Warsztaty ROPT

Łącznie w ramach projektu zrealizowano dotychczas cztery warsztaty. Dla przypomnienia w lipcu br., odbyły się spotkania w podregionach katowickim i bytomskim.

Warsztaty realizuje Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

  • oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka,
  • działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji,
  • poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu).
Liderem projektu jest Województwo Śląskie.