Wymiana wiedzy i doświadczeń – nabór w programie exchangeEU!

Program exchangeEU Program exchangeEU

Szukasz doświadczonych partnerów? Chcesz podzielić się własnymi doświadczeniami z transformacji społeczno-gospodarczej regionu? W imieniu Komisji Europejskiej zachęcamy do udziału w II turze wymiany UE w programie exchangeEU.

Program exchangeEU

Program exchangeEU jest skierowany do regionów związanych z wydobyciem węgla kamiennego i brunatnego, torfu oraz oleju łupkowego („regiony węgiel+”) w UE, będących w okresie sprawiedliwej i niskoemisyjnej transformacji energetycznej.

Stanowi on okazję do spotkań peer-to-peer oraz tworzenia długoterminowych relacji, które mogą przyspieszyć przejście na czystą energię w różnych regionach UE.

Zainteresowane regiony zapraszamy do składania wniosków wspólnie z wcześniej zdefiniowanym regionem partnerskim lub indywidualnie. Program jest skierowany do wszystkich osób zaangażowanych w proces sprawiedliwej transformacji. Wnioski mogą składać zarówno:

  • urzędnicy władz publicznych,
  • badacze,
  • podmioty społeczne,
  • jak i członkowie sektora prywatnego.

Zaproszenie do składania wniosków jest dostępne na stronie internetowej exchangeEU.

Termin składania wniosków upływa 7 listopada 2022 r.

Korzyści z udziału w programie

exchangeEU to program wymiany informacji dla regionów węgiel+ w okresie przejściowym, który ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy poszczególnymi regionami w UE. Program dopasowuje partnerów z różnych „regionów węgiel+” z całej UE i stwarza wyjątkową okazję do dzielenia się spostrzeżeniami i uczenia się od innych. Program wymiany jest częścią inicjatywy Coal Regions in Transition (CRiT) i jest realizowany przez Komisję Europejską.

Uczestnicy programu wymiany UE skorzystają z:

  • dedykowanego programu dostosowywanego do potrzeb uczestniczących regionów
  • innowacyjnych i dedykowanych rozwiązań dla każdego uczestniczącego regionu
  • praktycznych możliwości uczenia się i wymiernych rezultatów
  • tworzenia społeczności i sieci praktyków.

W przypadku każdej wymiany regiony będą dopasowywane na podstawie ich obecnej sytuacji gospodarczej. Koordynator z zespołu wymiany EU będzie wspierał regiony w przygotowaniu i realizacji wymiany wiedzy i doświadczeń. Wsparcie finansowe dla uczestników obejmuje zakwaterowanie i podróż dla maksymalnie czterech delegatów - w zależności od formatu wymiany.

Pomoc w znalezieniu partnera

Jesteś zainteresowany znalezieniem regionu do wspólnego aplikowania? Zarejestruj się na wirtualną sesję dopasowania/łączenia regionów do 22 września 2022 r. Sesja odbędzie się 29 września 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:30 (CET).

Aby jak najlepiej wykorzystać tę sesję, gorąco zachęcamy do przygotowania krótkiej prezentacji (pitch) trwającej maksymalnie 90 sekund na temat waszego regionu oraz pomysłów na udział w exchangeEU. W tym celu uczestnicy proszeni są o wypełnienie szablonu profilu regionu (slajd 2) i przesłanie go na adres exchangeEU@coalregions.eu do 22 września 2022 r.

Szablon znajdziesz w sekcji „Dokumenty” na stronie internetowej exchangeEU.

Brak prezentacji nie wyklucza uczestnictwa w sesji. Można dołączyć do sesji dopasowania/łączenia regionów, aby wysłuchać innych prezentacji oraz dołączyć do grup dyskusyjnych i networkingowych.

Zapamiętaj tę datę! – dedykowana sesja podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

exchangeEU bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast i będzie gospodarzem sesji wirtualnej „Just transition through Cooperation – highlights from the exchange programme for EU coal+ regions” 12 października w godzinach 14:30 - 16:00 (CET). Wydarzenie będzie prowadzone przez przedstawicieli DG Energy z Komisji Europejskiej i zespół exchangeEU. W spotkaniu wezmą również udział uczestnicy pierwszej rundy wymian EU, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w ramach programu.

Sposób udziału w sesji zostanie ogłoszony na stronie internetowej exchangeEU w późniejszym terminie.

Kontakt

Więcej informacji (w języku angielskim) odnośnie programu exchangeEU, procedury składania wniosków, sesji dopasowania/łączenia regionów, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), można znaleźć na stronie internetowej programu.

Dodatkowe pytania można również kierować na adres: exchangeEU@coalregions.eu.