Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego - podregion rybnicki

od 2022-09-08 09:30 (Czwartek) do 2022-09-08 15:00 (Czwartek)
Hotel Ostrawa, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 28, Wodzisław Śląski
Zapraszamy na warsztat 8 września do Wodzisławia Śląskiego.

Organizator

Warsztaty są częścią projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, realizowanego w partnerstwie Województwa Śląskiego (Lider) oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Głównego Instytutu Górnictwa i Związku Zawodowego Górników w Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Termin i miejsce szkolenia

Kiedy: 8 września 2022 r. (czwartek)
O której: 9:30-15:00
Gdzie: Hotel Ostrawa, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 28, Wodzisław Śląski
Jak: szkolenie stacjonarne, Wodzisław Śląski

Dla kogo

Wszyscy chętni z podregionu rybnickiego

Tematyka szkolenia

Celem warsztatów jest prezentacja wszystkich kontekstów sprawiedliwej transformacji w odniesieniu do województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podregionu rybnickiego oraz promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o procesach zachodzących w podregionie rybnickim, modelach transformacyjnych, dobrych praktykach i innowacyjnych technologiach.

Zwrócimy uwagę na korzyści płynące ze współpracy partnerów lokalnych, jednostek badawczo-rozwojowych i podmiotów gospodarczych.

Omówimy i dopracujemy projekty rekomendowane do wsparcia w podregionie.

Prowadzący

Warsztaty poprowadzi prof. UE dr hab. Adam Drobniak, Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, współautor oraz koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

Zasady rekrutacji

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o jego wypełnienie i odesłanie na adres: warsztaty@giph.com.pl

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 września br. włącznie. 

Kontakt

Agata Zielińska, Dyrektor
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice,
e-mail: warsztaty@giph.com.pl
Załączniki
Karta zgłoszenia na warsztat z podregionu rybnickiego [DOCX 80,3kB]
Agenda [DOCX 59,9kB]