VIII spotkanie zespołu ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego

VIII spotkanie zespołu ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego. Jakub Chełstowski VIII spotkanie zespołu ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego. Jakub Chełstowski

Kolejne, tym razem już VIII,  posiedzenie zespołu regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego odbyło się 26 listopada br. w formule wideokonferencji.

Byli z nami

W spotkaniu uczestniczyło 51 osób, członków zespołu oraz pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

O czym dyskutowaliśmy

Posiedzenie rozpoczęła Pani Małgorzata Staś – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, która następnie przekazała głos Panu Jakubowi Chełstowskiemu Marszałkowi Województwa, który powitał wszystkich uczestników, a następnie wprowadził w tematykę spotkania.

Pan Marszałek podkreślił, że Zarząd Województwa konsekwentnie i z sukcesem prowadzi proces transformacji w regionie poprzez ciągły kontakt z Ministerstwem Klimatu oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, mając na uwadze, że cele polityki spójności i transformacji pokrywają się wielu obszarach, daje szansę na stworzenie gospodarki niskoemisyjnej, będącej kluczem rozwoju województwa.

Marszałek podzielił się opinią na temat współpracy z sektorem akademickim - ważną gałęzią gospodarki regionu, który potrzebuje kadr i zaplecza intelektualnego na potrzeby nadchodzących zmian. Kluczem do tego powinna być edukacja, w jasny i dostępny sposób tłumacząca zawiłości procesu transformacji.

Marszałek nawiązał również do zaangażowania Zarządu w prace nad przygotowaniem najbardziej korzystnego modelu zarządzania środkami z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji a mianowicie modelem centralno-hybrydowym, gdzie rząd jest liderem negocjacji, ale to samorząd wdraża środki, bo tylko lokalnie wiadomo jak i gdzie najlepiej zarządzać. Warte podkreślenia jest, że poparcie dla wspomnianego modelu wyrazili również podczas spotkania z Marszałkiem w Brukseli - Frans Timmermans i Elena Ferreira.

Na koniec Marszałek podziękował za dotychczasowe zaangażowanie w prace nad TPST i zachęcił do dalszej współpracy, mając nadzieję że w kolejnym roku będzie można pracować już nad konkretnymi projektami z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Następnie Dyr. Małgorzata Staś przedstawiła prezentacje będącą podsumowaniem prac nad realizacją nad procesem transformacji regionu.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
VIII spotkanie zespołu ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego. Jakub Chełstowski VIII spotkanie zespołu ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego. Małgorzata Staś VIII spotkanie zespołu ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego. Małgorzata Staś