Podsumowanie „Just Transition Platform Conference” już dostępne!

Zdjęcie uczestników podczas panelu dyskusyjnego na konferencji JTP Źródło: Strona internetowa Komisji Europejskiej

W dniach 16-17 kwietnia br. odbyła się 9 edycja Konferencji organizowanej przez Platformę Sprawiedliwej Transformacji.

Gospodarzami konferencji były dwie dyrekcje Komisji Europejskiej - DG REGIO (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz DG ENER (Dyrekcja Generalna ds. Energii). Na zorganizowane w formule hybrydowej wydarzenie zarejestrowało się ponad 1000 uczestników, w tym około 300 z nich uczestniczyło w nim osobiście. Celem wydarzenia była wymiana poglądów i doświadczeń na temat procesu sprawiedliwej transformacji, w tym zaprezentowanie projektów finansowanych ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Jedną z prelegentek była Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która wzięła udział w panelu dotyczącym monitorowania wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Raport podsumowujący wraz z linkami do nagrań z poszczególnych sesji oraz prezentacje prelegentów są dostępne na stronie Platformy Sprawiedliwej Transformacji:

https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/conferences/just-transition-platform-meeting-16-18-april-2024_en