Podręcznik komunikacji w zakresie transformacji

Pierwsza strona podręcznika przedstawiająca tytuł i zdjęcie Muzeum Śląskiego Podręcznik komunikacji w zakresie transformacji

Zapraszamy do zapoznania się z „Podręcznikiem komunikacji w zakresie transformacji”, który powstał w wyniku współpracy Województwa Śląskiego z Komisją Europejską w ramach inicjatywy START.

Celem podręcznika jest wsparcie Województwa Śląskiego oraz innych organizacji w rozwijaniu komunikacji w zakresie sprawiedliwej transformacji. Ma dostarczyć wiedzę i narzędzia potrzebne do stworzenia skutecznych kanałów dwukierunkowego przepływu informacji. Podręcznik został napisany tak, aby mogli z niego skorzystać wszyscy interesariusze sprawiedliwej transformacji w różnych regionach węglowych.

Publikacja jest dostępna w języku polskim oraz angielskim.


Zachęcamy do lektury!