Wiadomości
Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim i subregionie północnym

Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego
Styczniowa edycja warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim i częstochowskim zakończyła  zaplanowany w projekcie ROPT na osiem sesji cykl spotkań z przedstawicielami administracji samorządowej, związków regionalnych (RIT), liderów lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.