Wiadomości

Wizyty studyjne do regionów węglowych w Polsce

Wizyta studyjna czerwiec 2023 r.- Konin  fot. UMWSL
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 zrealizował dwie wizyty studyjne do regionów węglowych w Polsce.

Podsumowanie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

Warsztaty innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

28 lutego br. w Katowicach odbyła się pierwsza edycja warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii. Jest to kolejna, po warsztatach lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, inicjatywa realizowana w ramach projektu „Regionalnego obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.