Wiadomości

Studenci śląskich uczelni wypracowali rozwiązania dla Sprawiedliwej Transformacji Dołączono materiał audio

Porozmawiajmy o transformacji - warsztaty design thinking
W dniach od 10 do 19 maja 2021 r. odbył się szereg warsztatów metodą design thinking dla studentek i studentów śląskich uczelni wyższych. Młodzi ludzie zostali zapytani o największe problemy i ryzyka, przed którymi województwo śląskie stanie w trakcie transformacji społeczno-gospodarczej, i spróbowali znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania dla mieszkańców regionu.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji v. 03

Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1798/258/VI/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. przyjęto kolejną wersję projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego – v.03, która uwzględnia robocze uwagi strony rządowej i Komisji Europejskiej, zalecenia wynikające z raportów PWC oraz uwagi, które spłynęły w ramach trwającego w miesiącu czerwcu br. procesu konsultacji społecznych.

Wolne miejsca na warsztat dot. Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 i Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Śląskiego

Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo

W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, w trakcie którego będzie omawiany projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030, które będą podstawą do rozpoczęcia dyskusji w regionie nad ostatecznym kształtem i priorytetami finansowanymi w ramach przyszłego okresu unijnego programowania.