Seminarium dot. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – okręg gliwicki

Marszałek Jakub Chełstowski podczas seminarium Marszałek Jakub Chełstowski podczas seminarium

Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.

Założenia te, zawarte w przyjętej przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030”, stały się punktem wyjścia do dyskusji nad tym, jaki kształt powinna przybrać transformacja w województwie śląskim.

22 października odbyły się warsztaty w formule on-line w podregionie gliwickim – pierwszym z siedmiu obszarów województwa śląskiego wskazanych przez Komisję Europejską. Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Krzysztof Wójcik, przedstawiciel DG REGIO.

Tak, jak powiedział na wstępie Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski organizowane warsztaty stanowią element konsultacji społecznych i są dla regionu ważnym punktem w kolejnych pracach dot. tworzenia założeń do Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji.

W niezwykle dynamicznej i merytorycznej dyskusji pojawiło się bardzo wiele istotnych kwestii, m.in.:

Gospodarka:

  • konieczność wzmocnienia współpracy samorządu, uczelni i przedsiębiorców,
  • wypracowanie kompleksowych rozwiązań, które będą wspierać przedsiębiorstwa najbardziej dotknięte problemem transformacji poprzez wskazanie możliwości przebranżowienia.

Środowisko:

  • konieczność wprowadzania kolejnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszanie emisyjności, w tym budowanie centrów przesiadkowych, ścieżek rowerowych czy zwiększanie liczby autobusów elektrycznych.

Społeczeństwo:

  • problem bezrobocia rozpatrywanego z różnych stron: pracowników kopalni, firm okołogórniczych,
  • konieczność zapewnienia elastycznego przekwalifikowania się,
  • problem statusu górnika i jego utraty w wieloaspektowym wymiarze społeczno-kulturowym.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne warsztaty on-line w kolejnych sześciu podregionach. Również tam liczymy na aktywny udział uczestników i dyskusję, dzięki której dostaniemy solidną dawkę wiedzy, która pozwoli przygotować jak najlepszy Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla regionu.