Sprawiedliwa transformacja województwa śląskiego

Logo - Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego Logo - Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego
Dowiedz się, czym jest sprawiedliwa transformacja regionów górniczych.

Jesteśmy regionem silnie uprzemysłowionym i mocno zurbanizowanym - normalne jest, że podczas spaceru w jednym parku odwiedzimy niepostrzeżenie dwa, a nawet trzy miasta. Tradycyjny przemysł przez wiele lat napędzał rozwój nie tylko nasz, ale i całego kraju. Myśląc „Śląskie” mamy przed oczami charakterystyczne kopalniane szyby i kominy fabryk. Jednocześnie od 30 lat przechodzimy proces transformacji, którego efekty to:

  • stopniowa zmiana struktury gospodarczej,
  • rozwój nowych sektorów, w tym tych opartych na nowych technologiach,
  • większa dbałość o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców.

Mimo że w ciągu tych 30 lat liczba osób bezpośrednio związanych z górnictwem zmniejszyła się z około 300 tys. do ok. 72,5 tys., nadal pozostajemy największym regionem górniczym w Unii Europejskiej, a największe wyzwanie transformacyjne w skali całej UE pozostaje wciąż jeszcze przed nami.

Sprawiedliwa transformacja, bo o tym wyzwaniu mowa, to proces systematycznych i stopniowych zmian, które w dłuższej perspektywie pozwolą oprzeć gospodarkę regionu o nowoczesne gałęzie przemysłu neutralnego dla środowiska. Naszym celem jest, aby zmiana w kierunku niskoemisyjnej gospodarki nie była inwazyjna dla mieszkańców naszego regionu, dlatego nastawiamy się na długi i powolny proces. Bezpośrednio wpłynie on na około milion osób pracujących w sektorze wydobywczym i branżach związanych z górnictwem. Pod względem obszaru zmiana ta obejmie 7 z 8 podregionów województwa, w których mieszka ok. 4 mln osób. Są to podregiony:

  • katowicki,
  • bytomski,
  • sosnowiecki,
  • gliwicki,
  • tyski,
  • rybnicki,
  • bielski.

Zyskamy równy dostęp do zasobów środowiska naturalnego (czystej wody, powietrza i terenów zielonych), rynku pracy oraz infrastruktury społecznej i technicznej. Dzięki sprawiedliwej transformacji uda się nam zniwelować istniejące różnice rozwojowe i zapewnić  wysoką jakość życia i nowe możliwości rozwoju.


Mapa - Śląskie największym regionem górniczym w UE, który podejmie najwieksze wyzwanie transformacyjne, obejmujące zasięgiem ok. 1 mln osób spośród 4,6 mln mieszkańców regionu.