Spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli mediów

Spotkanie dla przedstawicieli mediów Spotkanie dla przedstawicieli mediów

W czwartek, 4 lutego 2021 r., odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące sprawiedliwej transformacji Śląskiego dla przedstawicieli mediów.

Konsultacje on-line

W ramach prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji kontynuujemy nasze spotkania konsultacyjne, które dostarczają nam wiedzy na temat Waszych pomysłów na skuteczną transformację regionu oraz informacji o problemach, z którymi różne społeczności mogą się borykać w trakcie sprawiedliwej transformacji. Po udanych seminariach przeprowadzonych z przedstawicielami wszystkich podregionów, które przejdą przez proces transformacji w najbliższych latach, nadszedł czas na przeprowadzenie konsultacji z reprezentantami różnych grup i środowisk, które będą aktywnie zaangażowane w rozpoczynający się proces. Kolejne konsultacje zostały zorganizowane dla osób związanych z lokalnymi mediami, wśród których znaleźli się przedstawiciele m.in.:

  • Radia eM,
  • Radia 90,
  • Wydawnictwa Gospodarczego,
  • Telewizji Polskiej S.A. (oddział Katowice),
  • Grupy medialnej TuPolska.

Czas zmian

Uczestników spotkania przywitał Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, który podkreślił, że region będzie w najbliższych latach dysponował niebagatelnymi środkami z Unii Europejskiej w wysokości ponad 4,4 mld euro, z czego prawie połowa będzie przeznaczona na przeprowadzenie procesu Sprawiedliwej Transformacji. Marszałek zaznaczył również, że media będą miały bardzo istotną rolę w procesie informowania mieszkańców województwa o zmianach zachodzących w regionie.

Kolejnym punktem programu była prezentacja, podczas której zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Stefania Koczar-Sikora zaprezentowała główne założenia programowania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Założenia te stały się punktem wyjścia do dyskusji moderowanej przez kierownika w Departamencie Rozwoju Regionalnego Dariusza Stankiewicza, która rozgorzała w dalszej części spotkania.

Czas dyskusji

Uczestnicy podejmowali się omówienia kwestii związanych z wyzwaniami, przed którymi w czasie transformacji staną ludzie mediów. Wśród omawianych tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in.:

  • nastawienia opinii publicznej wobec procesu sprawiedliwej transformacji; wskazanie, że warto przeprowadzić badania społeczne, by lepiej poznać grupy, które należy uświadamiać w kwestiach transformacyjnych;
  • zasięgu kampanii informującej o sprawiedliwej transformacji; uczestnicy wskazywali, że warto szeroko informować o transformacji i nie ograniczać zasięgów do województwa śląskiego, by reszta kraju również miała świadomość zmian zachodzących na Śląsku;
  • przygotowania kilku mniejszych kampanii dedykowanych do konkretnych środowisk – należałoby utworzyć przestrzeń do składania konkretnych propozycji na tego typu kampanie;
  • języka przekazu – sprawiedliwa transformacja jest tematem trudnym i dotyczącym wielu poważnych kwestii, dlatego trzeba o nich informować społeczeństwo w sposób możliwie jak najprostszy i zrozumiały dla przeciętnego obywatela, by uniknąć nieporozumień;
  • czasu realizacji kampanii – część kampanii informacyjnych powinna zostać przeprowadzona odpowiednio wcześniej, zanim dojdzie do większych zmian transformacyjnych.

Na koniec Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Małgorzata Staś podziękowała wszystkim uczestnikom za cenne uwagi dotyczące prowadzenia akcji informacyjnych o transformacji i zaprosiła przedstawicieli mediów do dalszej współpracy na tym polu.