O działaniach i narzędziach transformacyjnych rozmawiano w Katowicach i Bytomiu

uczestnicy podczas seminarium seminarium w Katowicach

Spotkania z beneficjentami Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w podregionie katowickim oraz bytomskim i gliwickim rozpoczęły cykl seminariów realizowanych przez Województwo Śląskie - Lidera projektu pn: "Regionalne obserwatorium procesu transformacji ROPT".

W trakcie seminariów licznie przybyli uczestnicy mieli możliwość posłuchać informacji na temat postępów prac związanych z wdrażaniem Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-2027 oraz wyzwań dotyczących procesu transformacji w kontekście założeń Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.
Kluczowe miejsce zajęły prezentacje propozycji projektów, które będą realizowane w ramach FST w podregionach górniczych województwa śląskiego.

W Katowicach zaprezentowano projekty planowane w podregionie katowickim:
1. Wielki Piec Hutniczy - Urząd Miasta Ruda Śląska
2. Rewitalizacja terenu poprzemysłowego po byłej KWK Siemianowice w Michałkowicach + Budowa farmy fotowoltaicznej na terenach po byłej kopalni KWK Siemianowice -Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
3. Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Muzeum Śląskie
4. Centrum Szkoleń OZE i Grupa Instalatorów OZE - Polska Grupa Górnicza
5. Pogórniczy Staw Herman - Urząd Miasta Chorzów
6. Dzielnica Nowych Technologii - Urząd Miasta Katowice
7. Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii - Uniwersytet Śląski
8. Centrum Transformacji Gospodarki - Uniwersytet Ekonomiczny

Z kolei w Bytomiu przeanalizowano projekty zaplanowane dla podregionu bytomskiego i gliwickiego:
1. Specjalna Strefa Energetyczna - Miasto Bytom
2. CIDR - Centralny Inkubator Doskonalenia i Rozwoju - Miasto Radzionków
3. Projekt klastrowy OZE - budowa farmy fotowoltaicznej, przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach zniszczonych eksploatacją górniczą w Knurowie - etap I - Miasto Knurów
4. Aktywacja terenów poprzemysłowych na terenie Piekar Śląskich - Miasto Piekary Śląskie
5. Kompetencje przyszłości - Akcja Innowacja - Powiat tarnogórski
6. Akcelerator biznesowy KSEENON - budowa centrum kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w Bytomiu - Miasto Bytom
7. Transformacja poprzemysłowych terenów dawnej Huty Bobrek poprzez utworzenie Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej oraz budowę instalacji oczyszczania gazu koksowniczego oraz systemu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologii wysokosprawnej kogerencji - Koksownia Bytom sp.zo.o (dawne MMG sp.zo.o)
8. Zmiana funkcji terenów poprzemysłowych w Mieście Zabrze - Szyb Franciszek/TechnoHub Zabrze  - Miasto Zabrze
9. Rewitalizacja terenu pogórniczego Hałdy Przezchlebie - Gmina Zbrosławice
10. Zielony kwartał KWK Rozbark - KS Skarpa Bytom

Kolejne seminaria w pozostałych podregionach górniczych będą miały miejsce w pierwszym kwartale 2023r.

logotypy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
uczestnicy podczas semianrium uczestnicy podczas seminarium agenda seminarium prowadzący spotkanie