Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji v. 03

Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1798/258/VI/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. przyjęto kolejną wersję projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego – v.03, która uwzględnia robocze uwagi strony rządowej i Komisji Europejskiej, zalecenia wynikające z raportów PWC oraz uwagi, które spłynęły w ramach trwającego w miesiącu czerwcu br. procesu konsultacji społecznych.

Dokument został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 6 sierpnia 2021 r.

Projekt dokumentu wraz z załącznikami można znaleźć poniżej.

Załączniki
Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 - v. 03 [PDF 2,4MB]
Zał. 1 Lista gmin wchodzących w skład OSI w podregionach górniczych [PDF 537,7kB]
Zał. 2 Potencjały i wyzwania rozwojowe [PDF 4,6MB]
Zał. 3 Matryca logiki interwencji [PDF 573,7kB]