Nabór wniosków START - pomoc techniczna dla regionów węglowych

zdjęcie inicjatywy źródło: START Technical Assistance
Inicjatywa UE na rzecz Regionów Węglowych w Transformacji po raz kolejny zaprasza regiony, podregiony i gminy górnicze do składania wniosków o pomoc techniczną w ramach instrumentu START.

START technical assistance – kolejny nabór wniosków

Jednym z zadań utworzonej przez Komisję Europejską w 2018 roku inicjatywy na rzecz europejskich regionów górniczych w transformacji (Coal Regions in Transition) jest działalność doradcza, w ramach instrumentu Pomocy Technicznej Sekretariatu dla regionów w transformacji (The secretariat’s technical assistance to regions in transition START).

Województwo Śląskie z powodzeniem korzystało i korzysta ze wsparcia w ramach powyższej inicjatywy. Rezultatem dotychczasowej współpracy jest publikacja Wariantowe Ramy Transformacji która przybliża mieszkańcom naszego regionu dobre praktyki europejskie i międzynarodowe w obszarze zagospodarowania terenów pogórniczych i poprzemysłowych, najkorzystniejszych z punktu widzenia lokalnej gospodarki. Obecnie trwają prace nad podręcznikiem dotyczącym komunikacji w procesie transformacji, który ma wesprzeć działania informacyjne w zakresie Sprawiedliwej Transformacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami, beneficjentami i mieszkańcami regionu (w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego).

Istotne informacje dotyczące naboru

Cel wsparcia

Celem pomocy technicznej START jest dostosowane i krótkoterminowe wsparcie dla regionów węglowych w zakresie tematów związanych z transformacją. START wspiera wysiłki na rzecz dekarbonizacji produkcji i wykorzystania energii, dywersyfikacji działalności gospodarczej i postępu w rozwoju społecznym w regionach i społecznościach, które są silnie dotknięte odejściem od paliw kopalnych.

Dla kogo?

Naturalnym wnioskodawcą wsparcia START jest administracja publiczna lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od mniejszych podmiotów regionalnych, takich jak gminy, stowarzyszenia i związki gmin oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które aktywnie angażują się w proces transformacji na poziomie regionalnym, lokalnym lub społeczności.

W tej rundzie szczególnie mile widziane będą zagadnienia związane z lokalnymi i regionalnymi aspektami transformacji energetyki, takimi jak lokalne projekty w zakresie:

 • energii odnawialnej i wspólnot energetycznych,
 • efektywności energetycznej,
 • rozwoju zdolności i mechanizmów zarządzania w celu wspierania transformacji energetyki na poziomach niższych niż krajowe,
 • zmiany przeznaczenia lokalnych i regionalnych aktywów w celu ułatwienia transformacji energetycznej itp.

Formuła wsparcia

Wsparcie zakłada łączenie różnorodnych instrumentów pracy projektowej, od spotkań bezpośrednich i on-line po wizyty studyjne, połączone z warsztatami w formie osobowej i webinarowej, opracowanie analiz i badań oraz specjalistyczne porady eksperckie.

Doradztwo zazwyczaj obejmuje 50–75 „osobodni” świadczonych w ciągu 6–10 miesięcy.

Obszary wsparcia START

START jest usługą dostosowaną do potrzeb odbiorców. Buduje potencjał w szerokim zakresie tematów, od opracowania kompleksowej strategii transformacji i szeregu projektów, po zapewnianie porad na konkretne tematy, takie jak umiejętności i zatrudnienie, energia odnawialna, zmiana przeznaczenia terenów zdegradowanych, rozwój społeczny i inwestycje wewnętrzne.

Przykładowo START, może zapewnić wsparcie w takich obszarach jak (lista niepełna):

 • analiza regionalnych wyzwań, szans i priorytetów,
 • identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk i wniosków z porównywalnych regionów, które przechodzą lub przeszły podobne zmiany,
 • konsultacje z zainteresowanymi stronami prowadzące do dużego zaangażowania i odpowiedzialności,
 • budowanie potencjału administracji regionalnej i/lub lokalnej i/lub grup społeczeństwa obywatelskiego,
 • projektowanie przejrzystych, włączających i skutecznych procesów zarządzania i partnerstwa, sformułowanie lub udoskonalenie strategii na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej i dywersyfikacji gospodarczej,
 • identyfikacja i priorytetyzacja projektów związanych z transformacją oraz tworzenie listy projektów,
 • opracowanie wstępnych fiszek projektowych i powiązanych planów działania ("map drogowych"),
 • identyfikacja możliwości finansowania dla szeregu projektów przejściowych,
 • wsparcie komunikacyjne w celu zaangażowania i informowania zainteresowanych stron na temat lokalnego procesu transformacji energetycznej.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 23 lutego 2024 r.

Szczegóły naboru

Wniosek prześlij, bez dodatkowej dokumentacji, na adres mailowy secretariat@coalregion.eu, w temacie wpisz „START application submission”.

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny, wraz z przewodnikiem, znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej w dziale poświęconym inicjatywie START.

Podmioty, które złożą wnioski w terminie, otrzymają powiadomienie o wynikach oceny najpóźniej do marca 2024 r.