Transformacja to proces, który już trwa, czyli nasze dotychczasowe działania

 Grafika - działania regionu Grafika - działania regionu
Zobacz, jakie działania w zakresie sprawiedliwej transformacji już podjęliśmy.
  • Od grudnia 2017 r. aktywnie uczestniczymy w pracach Komisji Europejskiej dotyczących Transformacji Regionów Górniczych.
  • W ramach tej inicjatywy przygotowaliśmy 14 projektów regionalnych o charakterze pilotażowym, które realizują założenia transformacji.
  • Na ich realizację przeznaczyliśmy 120 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  • Obecnie ustalamy wspólnie z KE zasady działania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, dzięki któremu będzie możliwe finansowanie projektów inwestycyjnych i społecznych związanych ze sprawiedliwą transformacją w najbliższych latach.
  • Negocjujemy nie tylko kwestie finansowe – zależy nam, aby zarządzanie całym procesem pozostało w regionie.