Webinarium TARGET Technical Assistance

Grafika TARGET Technical Assistance Grafika TARGET Technical Assistance
Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny zapraszają 23 marca br. o godz. 14.00 na webinarium pn. "TARGET" dotyczący wspólnego instrumentu pomocy technicznej KE i EBI.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z inicjatywą oraz rozważenia aplikowania w zakresie przedsięwzięć/projektów wspierających sprawiedliwą transformację województwa śląskiego.

TARGET to wspólny instrument pomocy technicznej Komisji Europejskiej i EBI, którego celem jest ścisłe wspieranie unijnych regionów węglowych, torfowych i łupkowych w identyfikacji i przygotowaniu projektów w zakresie czystej energii i efektywności energetycznej.

Instrument będzie wspierał zrównoważone inwestycje i tworzenie lokalnych miejsc pracy, jednocześnie umożliwiając odchodzenie od działalności opartej na paliwach kopalnych.

Celem inicjatywy jest wsparcie eksperckie w zakresie formułowania projektów i dostosowania ich do odpowiednich celów UE, poprawy jakości projektu, budowania zdolności i doradztwa w zakresie potencjalnych źródeł finansowania.

Więcej informacji na temat instrumentu TARGET oraz link do rejestracji na webinarium można znaleźć na stronach internetowych Komisji Europejskiej i EBI.
Zobacz również

tagi: