Podsumowanie pierwszego etapu debaty społecznej nad kierunkami sprawiedliwej transformacji regionu

VI posiedzenie Zespołu Regionalnego 9.12.2020 r. VI posiedzenie Zespołu Regionalnego 9.12.2020 r.
9 grudnia br. odbyło się VI posiedzenie Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim.

VI posiedzenie Zespołu Regionalnego

9 grudnia br. odbyło się VI posiedzenie Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim, które było domknięciem pierwszego etapu szeroko zakrojonej dyskusji społecznej nt. założeń do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, przeprowadzonej od września do listopada 2020 r. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, który podkreślił dobre przygotowanie strategiczne i merytoryczne regionu do uruchomienia działań transformacyjnych z nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Jednogłośnie przyjęta przez Sejmik Województwa nowa strategia rozwoju województwa „Zielone Śląskie 2030” tworzy klarowną wizję przyszłości regionu, którą Zarząd zamierza konsekwentnie realizować m.in. ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ponadto przedstawiono aktualne informacje na temat europejskiego, krajowego i regionalnego stanu prac nad Planem, w tym blokowo omówiono uwagi do fiszek zgłoszonych przez członków Zespołu.

W spotkaniu wzięli udział zarówno obecni członkowie Zespołu, jak i nowi partnerzy m.in. organizacje społeczne i ekologiczne, które zostaną dołączone do prac w najbliższym czasie. W dyskusji uczestniczył także Pan Krzysztof Wójcik, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który przedstawił bieżący stan prac nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji na poziomie unijnym.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. prace Centrum Badawczego Polityki Publicznej Uniwersytetu Śląskiego dotyczące możliwości wykorzystania w procesach sprawiedliwej transformacji technik interwencji behawioralnej, jak również nowy raport Instytutu Badań Strukturalnych pt.: „Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji”, dotyczący m.in. kwestii zatrudnienia i kwalifikacji w branży górniczej. Przedstawiony został także nowy projekt transformacyjny pn. „Laboratorium MedicaSILESIA-OncoBiotechLab”, służący wzmocnieniu przewag konkurencyjnych regionu w sektorze medycyny.

Co dalej

Z końcem stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego planuje rozpocząć dyskusję z regionalnymi i lokalnymi partnerami publicznymi oraz społeczno-gospodarczymi nad pierwszą wersją projektu Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.