Młodzież debatowała o Sprawiedliwej Transformacji regionu

Debata oksfordzka w Sali Sejmu Śląskiego Debata oksfordzka w Sali Sejmu Śląskiego

29 października br. w zabytkowej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się debata oksfordzka dla młodzieży na temat Sprawiedliwej Transformacji Śląskiego.

Porozmawiajmy o transformacji regionu

Debata oksfordzka została prowadzona w uporządkowanym formacie, w którym dwie drużyny ("propozycja" i "opozycja") próbowały obronić lub podważyć daną tezę. Dzięki formule debaty uczestnicy mogli rozwinąć zdolności przydatne w dalszym życiu zawodowym – takie jak praca w zespole, umiejętność prezentacji i celnej argumentacji.

W debacie wzięli uczniowie 4 szkół średnich:

 • IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach,
 • I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach,
 • Salezjańskiego Zespołu Szkół w Świętochłowicach.

Przebieg debaty

W pierwszej rundzie zmierzyli się uczniowie Dwujęzycznego LO z Gliwic (propozycja) i LO im. Gen. Maczka z Katowic (opozycja). Gliwiczanie bronili tezy o tym, że "ekologiczne zmiany stanowią warunek konieczny powodzenia transformacji", natomiast licealiści z Katowic dążyli do jej obalenia, argumentując że ekologia jest istotnym, ale tylko jednym z szerokiej gamy aspektów transformacji.

W drugiej debacie uczniowie z LO im. Adama Mickiewicza (propozycja) udowadniali, że "dialog międzypokoleniowy nie jest możliwy do osiągnięcia", a Salezjanie ze Świętochłowic (opozycja) podważali to twierdzenie, wskazując że młodzież może pomóc starszemu pokoleniu w poznawaniu nowych technologii, których rozwój będzie istotnym czynnikiem transformacji gospodarczej regionu.

W debacie finałowej spotkali się zwycięzcy poprzednich dwóch dyskusji – uczniowie z IV LO im. Gen. Maczka z Katowic (propozycja) i Salezjańskiego Zespołu Szkół w Świętochłowicach (opozycja). Temat debaty finałowej dotyczył "dramatycznych skutków zmian społecznych dotkniętych transformacją". Licealiści z Katowic wskazywali na wzrost bezrobocia wśród osób związanych zawodowo z branża górniczą i masową emigrację z regionu w poszukiwaniu zatrudnienia. Salezjanie argumentowali, że transformacja jest trudna i może przynieść negatywne skutki, ale wciąż jest to lepsze rozwiązanie, niż nie podejmowanie żadnych działań w tej kwestii.

Retoryczny popis, jakim popisali się uczniowie w rundzie finałowej, postawił przed wyjątkowo trudnym zadaniem jury w składzie: Monika Sternal zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Dariusz Stankiewicz kierownik Referatu Transformacji Regionu, Beata Goleśna  Rzecznik Funduszy Europejskich i Krystyna Skrabek kierownik Referatu Komunikacji i Promocji RPO WSL. Ostatecznie jury uznało wyższość argumentów zaprezentowanych przez uczniów IV LO im. Gen. Maczka z Katowic i to właśnie oni zostali zwycięzcami całej debaty.

Zobacz również:

Materiał z debaty przygotowany przez dziennikarzy Radia Katowice.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Debata oksfordzka w Sali Sejmu Śląskiego Debata oksfordzka w Sali Sejmu Śląskiego Debata oksfordzka w Sali Sejmu Śląskiego Debata oksfordzka w Sali Sejmu Śląskiego Debata oksfordzka w Sali Sejmu Śląskiego